מערכת לאיתור והגדרת מיקום וגודל לפגמים המופיעים בלוחות שקופים.

– אפיון ועיצוב מערכת